Hangkutatás"Párhuzamosan folytatom gyakorlati és elméleti kutatásaimat az emberi hang performatív szerepéről. Egyaránt ide értem a megtestesült hangot mint a művészi (egyéni vagy csoportos) kifejezőerő rendkívül sokrétű lehetőségét, amely meghaladja a „helyes beszéd” vagy a „szép ének” korlátait, és ezáltal a meglepetés és a bevonás erejével bír. Továbbá érdeklődéssel fordulok a hang által közösségi szinten megnyilvánuló, empátián és odahallgatáson alapuló kreatív csatorna felé.

Európai partnereinkkel együtt (pl.: Centre Artistique International Roy Hart, FR) olyan események létrehozásán dolgozunk, amely teret nyit a hang, a test, a mozgás és a belső én szoros kapcsolatainak a megéléséhez. Nonverbális eszközökből építkező, interkulturálisan is működtethető kifejezésmódokat keresünk.

Elméleti kutatásomat a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatójaként, a gyakorlattal szoros összefüggésben végzem. Központi kérdései a hang jelentésalkotó és jelentésbontó szerepe, a hangzó szubjektum egyedisége, illetve a hangban rejlő politikusság."

Németh Nikolett