Erasmus +

ERASMUS+ 2022 szeptember – 2024 december

Partnerségi együttműködés a felnőtt tanulásban (KA220-ADU)

Hangfonalak a közösség szövetében

Koncepció és célok:

Hangfonalak projekt általános fókusza az informális felnőtt tanulás/oktatás, amely kreatív, nyitott művészi eszközeivel elsősorban a vidéken élőket szeretné megszólítani. Más esetekben olyan városi csoportokra koncentrál, amelyek tagjai nehezebben férnek hozzá a kulturális javakhoz. A programban résztvevő, együttműködő nemzetközi partnerek (lásd alább) egymástól tanulva tapasztalatokat cserélnek, miközben helyi igényekre reagálnak, és helyi közösségekkel dolgoznak együtt. Célunk, hogy védett, biztonságos alkotótereket hozzunk létre főként falvakban és azok természeti, mezőgazdasági vagy ipari környezeteiben, ahol a közös alkotás folyamata adja a találkozások alapját mind a partnerszervezetek szakemberei, mind a helyi résztvevők között. Ezeken az alkalmakon mindenki egyaránt „tanuló” és „tanító”.

Kommunikációnk fontos része nem a köznapi beszédre épül, sokkal inkább a finomodó testi érzékekre, a hallásra, az adott térben való mozgásra, valamint a vokális képességeinkre, azaz a hangunk nem mindennapi használatára. A közösségben felfedezhető, összecsengő, mégis különféle hangokat fonalakként képzeljük el, amelyek szövetként változatos mintázatokat adnak ki. Ebből kifolyólag érdeklődünk az olyan gyakorlatorientált, közös felfedezőmunka iránt, amely eltérő művészi tevékenységeket kapcsol össze. Miként inspirálhatják a környezeti hangok és a résztvevők vokális hangutazásai a tapintható fonalak pályáit, a színeket, mintákat és anyagot alakító kezeket? Kiindulópontunk lehet a fonóházak archaikus, szóbeli és kézműves hagyománya, ahol több generáció tagjai összegyűltek, hogy a munka mellett daloljanak és történeteket meséljenek egymásnak. Az anyagot megmunkáló kézművesség és a rezonanciaként hallható, tünékeny térbeli kompozíció kereszteződéseit hívhatjuk „a közös fonalat mozgató improvizációnak”. Ebben a közegben bármi, ami valakivel történik, azonnali lenyomatot képez, így hatással lesz másokra, és az alakuló munkára.

A beltéren zajló tevékenységek mellett a résztvevőket – fizikai adottságaikhoz mérten – kirándulásokra hívjuk a környékre. Miközben a helyiek által talán jól ismert helyszínekre érkezünk, különböző játékokon keresztül olyan viszonyt, dialógust keresünk a környezettel, amely a hétköznapitól eltérő, kiélesedett érzékelésmódhoz vezethet. Svéd partnerünk vezetésével kipróbálhatjuk a tradicionálisan nők által gyakorolt kulning pásztoréneket, amely erőteljes, magas hangjaival ösztönzőleg hat a felszabadult, dallamos hangadásra.

Emellett angol kollégánk bevezeti a résztvevőket a Feldenkrais mozgásterápia világába, amely fejleszti a testtudatot, a belső figyelmet, az egészséges testtartást, és nem utolsósorban előkészíti a testet az erőlködésmentes hangadásra.

Mindezek együttesen hozzájárulnak egy vidám hangulatban zajló, igazi közösségi alkotói élményhez.

A projektben együttműködő partnerek és az itt betöltött szerepük:

  • Centre Artistique International Roy Hart (Franciaország) – Carol Mendelsohn, Saule Ryan és Laurent Stephan

A hangkutatás és a színház terén európai kulturális örökség őrzője;
út az önismeret felé a lélegzet, a beszéd- és énekhang nyomán; tradicionális polifon ének

  • Colaborative Reichenow e.V. (Németország) – Christiane Hommelsheim és Walli Höfinger
https://www.gutreichenow.de/
https://www.eigene-stimme.de/

Testi érzékelés a hangok és a mozgás által; a hallás gyakorlatai; szabad improvizáció; a környezeti és az emberi hangok kapcsolatai

  • Leeds Beckett University (Anglia) – Teresa Brayshaw és Hannah Butterfield
https://www.leedsbeckett.ac.uk/staff/teresa-brayshaw/

Feldenkrais mozgásterápia, előadói technikák és kreatív írás; biztonságosabb, hozzáférhetőbb terek kialakítása a közös alkotás számára; a projekt hangdokumentációja

  • Tuyo Foundation (Hollandia) – Inês Queirós, Nina van Hartskamp és Rosa Smits
https://tuyofoundation.com/
https://rosasmits.com/How-to-weave-together

Textilművészet, kollektív szövés mint az alakuló közösségi hálózatok leképeződése; kézzel szőtt szőnyegek mint „térképek”; a szövés mint performansz

  • Sinum Színházi Műhely Egyesület (Magyarország, Pécs) – Pintér-Németh Géza és Pintér-Németh Nikolett, a projekt koordinátorai
https://www.sinumtheatre.eu/en/

A különböző kreatív csatornák és alkotói módok összekapcsolása; játékos hangképzés és színházi gyakorlatok; helyszínspecifikus, rurális színházi terek

  • Soharóza Közhasznú Egyesület (Magyarország, Budapest) – többek között Birtalan Liliána, Eckhardt Fanni, Eörsi Sarolta és Halas Dóra

home

Közösségi kórus, kollektív zeneszerzés, improvizált zenei kompozíciók; az éneklés játékossága mint pedagógiai szempont

  • Solsidans Kulturförening – Studio Folkhemmet I Unnaryd (Sweden) – Marika Wittmar
https://lluh.se/projekt/studiofolkhemmet/

Kulning – pásztorének; vokális hang természeti környezetben; fenntartható kulturális kezdeményezések; városi és falusi közösségek összekapcsolása

A projektben időtartama: 28 hónap – 2022 szeptemberétől 2024 decemberéig

A borítóképet Rumann Gábor készítette a szlovéniai Piran városában. / The photo of the front page made by Gábor Rumann in Piran (Slovenia)