Hangtár

HANGKÚT PRÓBA, IMPROVIZÁCIÓ

Így szólalt meg egyik alkalommal a hang- és mozgásimprovizációnk. Közben kísérleteztünk a tér és a körülvevő tárgyak kreatív használatával, és a testünk megmozgatásával különböző fókuszpontokon keresztül. Időnként megszólalt egy-egy ismertebb vagy tanult dal, amit játékba hívtunk a kórusimprovizáció eszközeivel.

2020. november, Budapest, Artus Stúdió; résztvevők: Birtalan Ilona Liliána, Buczkó Attila, Eörsi Sarolta, Ilyés Lénárd, Nagyhegyesi Zoltán, Németh Nikolett Anna, Pintér Géza, Tara Starling Khozein

KÖRNYEZETKUTATÁS EGY HANGSZÍNHÁZI ELŐADÁSHOZ

részeredményei, mintegy ízelítőül.

Mi történik, ha figyelmünk központjába állítjuk az akusztikus teret? Hogyan változik ezáltal a térhez való viszonyunk, a tájékozódásunk, a testérzetünk vagy a mozgásunk? Milyen hatásokat vált ki az egyes helyszínek hangi környezete, és hogyan hat ez vissza az emberi hangra, az emberek közti kommunikációra és a figyelemre?

Az alábbi hangmintákat különböző helyszínekről, tárgyaktól vagy élőlényektől kölcsönöztük azzal a szándékkal, felnagyítva őket, kapcsolódási pontokat keressünk velük. Így kiragadva, és áthelyezve őket egy másik tér- és időviszonyba, hagytuk, hogy megmozgassanak és megszólaltassanak minket.

Egyfajta virtuális utazásként felvételeinkből kb. 1-2 perces hangmintákat gyűjtöttünk össze:

Távoli vonatzaj
Vízforraló
Harangzúgás
Nádas és kikötő a szélben
Száraz levelek és gallyak
Kőrajz
Léptek
Motorcsónak és hullámok
Vízcsobogás
Kishajó, indulás!
Kövek koppanása az ásófejen
Lopódarázs, földbe-fúródás
Sirályok és kacsák vetélkedése a morzsákért

A tervezett előadásunk előkészítő munkáit az NKA, hangképző tanulmányútjainkat egy korábbi szakaszban pedig az Erasmus+ támogatta. Köszönjük!