Tour de Mecsek

A Tour de Mecsek egy forgalmazói hálózat koncepciója, amelynek célja, hogy Pécs és Mecsek körül Baranya megyében olyan kisebb településekre juttasson el nemzetközi színvonalú és látványos színházi produkciókat, ahova ilyen jellegű előadások sem a művészeti piac sem az intézményesült kultúra-elosztási stratégiák logikája mentén nem jelenhetnének meg.

A hálózat jelenlegi céltelepülései: Szalatnak, Kővágószőlős, Vókány és Pécsvárad.

A tevékenységnek kettős célja van:

  • Hiánypótló forgalmazói tevékenység, a művészet elosztásának demokratikusabbá tételéért.
  • A művészet sokszínűségének támogatása és olyan potenciális „új” színházi közönség megszólítása, akik befogadói lehetnek újszerű vagy a főáramtól eltérő, más elméleti és módszertani alapokon építkező előadóművészeti műhelyek produkcióinak.

A Tour de Mecsek forgalmazói hálózat a RIOTE 3 Erasmus + program egyik eredményeként kezdett el létrejönni, majd a Perform Europe program támogatásával első alkalommal tudott nemzetközi produkció megjelenni a hálózatunkban, ez volt a Routine // A szokás hatalma – Cirkusz és Parkour előadás, 2022. júniusában.

A forgalmazói hálózat 2022 őszétől a SPARSE Plus Kreatív Európa program támogatásával működik a további négy évben.